Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

a. Identifikační údaje

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro prodej produktů a služeb Mgr. Miroslavy Papajikové, IČO: 88388115, se sídlem na adrese Koláčkova 1837/1, Praha 8, 182 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 26806, číslo provozovny 1011802031.

Jsem provozovatelkou webové stránky www.rozvojtancem.cz a www.mirkapapajikova.cz. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu.

b. Kontaktní údaje

Pokud se na mne budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mne kontaktovat na tel. čísle +420 607 282 559 nebo na e-mailu: info@mirkapapajikova.cz.

 2. Nabízené zboží a služby

Předmětem kupní smlouvy jsou pohybové kurzy, fotografické práce, individuální pohybové lekce, konzultace, masáže i relaxace, knihy i e-knihy a další dostupné výrobky. Aktuální nabídka je dostupná na www.rozvojtancem.cz a www.mirkapapajikova.cz.

3. Cena, způsob platby, dodání nebo plnění

a. Cena

Cena jednotlivých produktů a služeb je uvedena na výše uvedených webových stránkách. Cena je platná po celou dobu, kdy je na stránkách uvedena. Pokud jde o akční cenu, je spolu s touto cenou na webu uvedena i informace o jejich podmínkách a době platnosti akční ceny.

b. Způsob platby

Cenu za produkty či služby a případné náklady spojené s dodáním hradí zákazník v hotovosti či bezhotovostním způsobem. Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti Pays s. r. o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti Pays s. r. o. Využít můžete následujících možností plateb:

 • online platební kartou

 • bankovním převodem na základě faktury

V případě platby bankovním převodem, je zákazník povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnou včas požadované plnění. Cena je splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak.

 c. Dodání nebo plnění

U online produktů, kurzů, seminářů a dalších online lekcí se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů, případně zasláním URL adresy či samotného e-booku na e-mailovou adresu zákazníka.

V případě fyzických produktů předá prodávající objednané zboží k přepravě zpravidla do čtyř (4) pracovních dnů po uhrazení faktury.

Prodávající doručuje zboží pouze v České republice, a to prostřednictvím (Česká pošta, PPL, Zásilkovna). Doručení do zahraničí není v současné době možné.

Kurzy, semináře a další lekce budou realizovány dle termínů uvedených na webových stránkách případně dle domluvy.

d. Náklady na dodání produktu

U produktů nefyzického charakteru (e-booky, semináře, lekce aj.) nejsou účtovány žádné náklady na dopravu. K tištěným podobám knihy a dalším fyzickým produktům je započítávána cena poštovného a balného, které se může měnit dle aktuálních cen společností (Česká pošta, PPL, Zásilkovna). 

 4. Reklamační řád a informace o záruce 

a. STORNO podmínky:

Pokud není uvedeno jinak, platí pro všechny semináře, lekce a akce pořádané pod záštitou Rozvoj tancem.

Při odhlášení z akce v předstihu více než 5 týdnů je storno poplatek 20%. V případě zrušení účasti v předstihu 2 týdnů od akce je storno 50%, při odhlášení méně než 2 týdny před akcí se poplatek nevrací. V každém případě je ale možné za sebe najít náhradníka (bez jakýchkoliv poplatků). 

b. Reklamační řád

V případě, že předmět koupě není ve shodě s kupní smlouvou, postupuje se v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Práva z vadného plnění zákazník uplatňuje prostřednictvím výše uvedených kontaktů.

 c. Informace o odstoupení od smlouvy

Zákazník má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávající odesláno ve lhůtě 14 dnů na e-mailovou adresu, uvedenou výše. Zároveň s tím zasláno zboží 

5. Informaci o ochraně osobních údajů

Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje, tak se prosím seznamte s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

a. Prohlášení

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,

 • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,

 • umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

 b.Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • poskytování služeb, plnění smlouvy

  • Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, e-mail a případně telefon potřebuji k plnění smlouvy (např. přihlášení na lekci/seminář/akci/kurz, zaslání informací k lekci/semináři/akci/kurzu atd.).

 • vedení účetnictví

  • Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

 • marketing – zasílání newsletterů

  • Vaše osobní údaje (e-mail a jméno a příjmení) využívám za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás moje novinky zajímají, a to po dobu 4 let od poslední objednávky. Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, a to po dobu 4 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

 • fotografická dokumentace

  • Na veřejných lekcích, akcích a seminářích jsou pořizovány fotografické nebo video záznamy, které ve většině případů slouží pouze pro připomínku atmosféry pro účastníky akce. Případné zveřejnění je podmíněno vaším souhlasem a máte právo požádat o smazání kterékoli fotky či videa s vámi (i zpětně).

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedla jinak.

c. Cookies

Při procházení mých webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám mohu nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. 

Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat. 

Více informací o fungování Cookies a nástroj pro jejich správu můžete nalézt například na následující adrese https://www.youronlinechoices.com/cz/

 d.Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je jako kdyby byly moje vlastní. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

 e. Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům nemá kromě mne přístup žádná další osoba. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují. Jsou to poskytovatelé následujících platforem: Mailchimp, SimpleShop a Google.

 Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

 f. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údaj

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mne prostřednictvím e-mailu: info@mirkapapajikova.cz. 

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup k osobním údajům mne můžete kdykoliv vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl/a námitku proti zpracování. 

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování (např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení).

 g. Právo na výmaz (být zapomenut/a)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut/a). V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů. 

Na zajištění práva na výmaz potřebuji 90 dní.

V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.

 h.Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mne, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

 i. Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám, jste-li můj zákazník na základě vašeho oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr mých e-mailů pomocí odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

 j. Mlčenlivost

Dovoluji si Vás ujistit, že budu zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení našich závazkových vztahů. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto obchodní podmínky platí od 28. října 2020.